mensenwerk

marjorie@mens-en-werk.net 06 5120 5055 LinkedIn

+ menu

ontwikkeling van mens en organisatie

Privacyverklaring

Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen.

In deze privacyverklaring deel ik hoe ik met je persoonsgegevens omga. De verklaring is van toepassing op het gebruik van de informatie je met me deelt. Door mijn website te bezoeken of offline gegevens met me te delen, ga je akkoord met deze privacyverklaring.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij ik van tevoren je uitdrukkelijke toestemming daarvoor heb gekregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail, via deze website of anderszins een vraag aan me stelt.

Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn blogbrief te sturen met waardevolle informatie en inspiratie. Deze toestemming geef je door het doorlopen van de volledige aanmeldprocedure.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze je informatie met derden buiten de partijen die in deze privacyverklaring worden beschreven.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Om het sturen van mijn blogbrief of het beantwoorden van je vraag over mij en mijn diensten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Waarom ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Grondslagen

Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst die ik met je heb of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast verwerk ik persoonsgegevens omdat mijn bedrijf  daar gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn blogbrief, krijg je een e-mail om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruik hiervoor het programma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw persoonsgegevens ook ontvangt. Ik gebruik deze gegevens zolang je op mijn maillijst staat en je hiervoor niet hebt afgemeld.

De gegevens die je aan me hebt doorgegeven kun je te allen tijden inzien, corrigeren of verwijderen door een mail te sturen naar marjorie@mens-en-werk.net. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. Je kunt jezelf eenvoudig afmelden voor mijn blogbrief via de link onderaan elke blogbrief.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je me eerder hebt gegeven weer in te trekken. Je kunt je echter niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn in het kader van een overeenkomst, anders kan ik niet de afgesproken dienst aan je leveren.

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan me weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

In principe verstrek ik geen gegevens aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kan hiervan afgeweken worden.

Zo kan ik voor mijn dienstverlening gebruik maken van diensten van derden, zoals mijn boekhouder, mijn website host en het programma Mailchimp. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen jouw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Dit is vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

Hoe lang ik je gegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Je blijft op de mailinglijst van mijn blogbrief staan totdat je je hebt afgemeld.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik je gegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Je gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database. De gegevens die je met me deelt via mijn website worden via een beveiligde verbinding (SSL) naar me doorgestuurd. De beveiliging van mijn website herken je bijvoorbeeld aan het bekende slotje in de adresbalk en de URL die begint met ‘https://’.

Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marjorie@mens-en-werk.net.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 augustus 2018.

Ik kan deze privacyverklaring aanpassen als gevolg van wijzigingen in de wetgeving, aanpassingen aan mijn website en/of van mijn diensten. Nieuwe versies publiceer ik altijd op de website. Daarom raad ik je aan om deze verklaring regelmatig te lezen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

Marjorie van der Kruijs | Mens en Werk

KvK 27340523
Klimopzoom 70
2353RL Leiderdorp

06 1520 5055
marjorie@mens-en-werk.net