mensenwerk

marjorie@mens-en-werk.net 06 5120 5055 LinkedIn

+ menu

ontwikkeling van mens en organisatie

Organisatieontwikkeling

Werken aan ontwikkeling

Er zijn veel signalen waaraan je kunt zien dat een organisatie toe is aan een volgende stap. Het werk gaat bijvoorbeeld gaandeweg minder als vanzelf, opdrachtgevers en klanten raken minder tevreden of medewerkers haken af. Kortom, er ontstaat ‘gedoe’.

Om die signalen te zien moet je weten waar je naar moet kijken en daar tijd voor vrijmaken. Als je zelf onderdeel van een organisatie bent, zit je er vaak zo dicht bovenop dat de signalen je gemakkelijk ontgaan. Ik help je ze te herkennen.

Die signalen met elkaar gaan zien is een begin. Ik help je vervolgens om zicht te krijgen op wat er achter die signalen werkelijk speelt. Zodat je niet aan symptoombestrijding doet maar de échte oorzaken kunt aanpakken en je ambities duurzaam kunt ontwikkelen.

Kader voor deze aanpak is de ‘bedoeling’ van je organisatie. Waar ‘ben je van’ en waarom? Wat wil je neerzetten in de wereld? De ‘bedoeling’ is de basis voor de inrichting van de organisatie en de werkprocessen, en ook voor de verbinding die mensen aangaan met de organisatie en met elkaar.

Samen aan de slag

Om tot duurzame ontwikkeling te kunnen komen is het belangrijk dat iedereen een actieve bijdrage levert. Ik betrek je medewerkers daarom direct vanaf de start. Bij het ontdekken van het probleem, bij het bedenken van oplossingen en bij het concretiseren van ambities.

Eerst onderzoeken we samen op basis van de concrete werkpraktijk wat er precies aan de hand is. Daarbij zijn niet alleen de feiten belangrijk, maar ook hoe die feiten door iedereen beleefd worden.

De bevindingen uit dit onderzoek geef ik terug aan jou en je medewerkers. Iedereen wordt gevraagd ‘er iets van te vinden’. In de onderlinge uitwisseling ontstaat een gezamenlijk beeld van wat er aan de hand is en van de urgentie daarvan. Zo krijgt ieder zicht op het grote geheel en het eigen aandeel daarin.

Met elkaar bepalen jullie vervolgens wat de thema’s zijn om op te pakken. De bevindingen en de verrijking daarvan die in het gesprek met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden, leg ik vast in een beknopte rapportage. Als management ben je vervolgens aan zet om de ontwikkelagenda voor de komende tijd om te zetten in actie.

Door samen te onderzoeken wat er aan de hand is en samen te bedenken wat er moet gebeuren, wordt iedereen actief betrokken en wordt ieders kennis en ervaring benut. Jij als management hebt daarbij een sturende en beslissende rol en trekt de kar, ik ondersteun waar nodig.

Wat levert het je op?

Meer weten over mijn aanpak en resultaten?

Contact