mensenwerk

marjorie@mens-en-werk.net 06 5120 5055 LinkedIn

+ menu

ontwikkeling van mens en organisatie

Organisatieontwikkeling

Werken aan de echte oorzaken

Er zijn veel signalen waaraan je kunt zien dat het niet lekker loopt in je organisatie. Bijvoorbeeld oplopend verzuim, ervaren werkstress, onderling ‘gedoe’, ontevreden opdrachtgevers en klanten.

Werken aan signalen alléén is als dweilen met de kraan open. Symptoombestrijding. Ik help jou en je organisatie om zicht te krijgen op wat er achter die signalen werkelijk speelt. Zodat je de échte oorzaken kunt aanpakken en duurzaam kunt veranderen.

Kader voor deze aanpak is de ‘bedoeling’ van je organisatie. Waar ‘ben je van’ en waarom? Wat wil je neerzetten in de wereld? De ‘bedoeling’ is de basis voor de inrichting van de organisatie en de werkprocessen, en ook voor de verbinding die mensen aangaan met de organisatie en met elkaar.

Samen aan de slag

Om tot duurzame ontwikkeling te kunnen komen is het belangrijk dat iedereen een actieve bijdrage levert. Ik betrek management én medewerkers direct vanaf de start van een traject. Bij het ontdekken van het probleem en bij het bedenken van de oplossing.

Eerst onderzoeken we samen op basis van de concrete werkpraktijk wat er precies aan de hand is. Daarbij zijn niet alleen de feiten belangrijk, maar ook hoe die feiten door iedereen beleefd worden.

De bevindingen uit dit onderzoek geef ik terug aan management en medewerkers. Iedereen wordt gevraagd ‘er iets van te vinden’. In de onderlinge uitwisseling ontstaat een gezamenlijk beeld van wat er aan de hand is en van de urgentie daarvan. Zo krijgt ieder zicht op het grote geheel en het eigen aandeel daarin.

Met elkaar bepalen management en medewerkers vervolgens wat de thema’s zijn om op te pakken. De bevindingen en de verrijking daarvan die in het gesprek met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden, leg ik vast in een beknopte rapportage. Het management is vervolgens aan zet.

Door samen te onderzoeken wat er aan de hand is en samen te bedenken wat er moet gebeuren, benutten we ieders kennis en ervaring.

Het management heeft in het traject een sturende en beslissende rol. Het management trekt de kar, ik ondersteun waar nodig.

Wat levert het je op?

Meer weten over mijn aanpak en resultaten?

Contact