mensenwerk

marjorie@mens-en-werk.net 06 5120 5055 LinkedIn

+ menu

ontwikkeling van mens en organisatie

Kijken naar mens en werk

Werk heeft voor de meesten van ons een diepe betekenis in het leven. Het bepaalt voor een belangrijk deel wie we zijn. We willen gezien worden in ons werk. Respect en waardering krijgen om wie we zijn. Een goede prestatie neer zetten, erbij horen, bijdragen aan het grote geheel. Anderen helpen, lekker aan de slag zijn en de tijd vergeten. Plotseling de oplossing vinden voor een probleem of iets na veel oefenen onder de knie krijgen. Zaken die energie geven.

Als het goed gaat

In een gezonde organisatie is er een dynamisch evenwicht tussen mens en werk. Het werk is georganiseerd in heldere werkprocessen. Mensen weten wat er van ze wordt verwacht en kunnen daar vanuit hun eigen professionaliteit invloed op uitoefenen. Ze vertonen eigenaarschap, ontwikkelen zichzelf en de kwaliteit van hun werk doorlopend en weten zich gewaardeerd.

In een gezonde organisatie zorgen leidinggevenden ervoor dat iedereen zijn werk goed kan doen. Ze trekken de kar en scheppen de voorwaarden waaronder iedereen tot bloei kan komen.

In een gezonde organisatie beseft iedereen dat ‘we de klus samen moeten klaren’ om succesvol te kunnen zijn. Mensen zijn vol energie en pit aan het werk. Zijn trots op wat ze samen neerzetten. In verbinding met de doelen van de organisatie, in verbinding met elkaar.

Maar soms loopt het niet zo lekker tussen mens en werk

De output loopt terug, de kwaliteit van het werk neemt af. Mensen worden ziek of klagen over werkdruk, waar ze eerder nog fluitend aan de slag waren. Misschien betrap je ook jezelf erop dat je met minder plezier naar je werk gaat. Gezichten staan op onweer, conflicten steken de kop op. En erger: groeien uit.

Gezamenlijkheid lijkt in zo’n situatie te ontbreken. In de wandelgangen en bij de koffie wordt veel gepraat en geanalyseerd. Mensen wijzen naar elkaar en het werk draait vast.

Soms zit een organisatie in een turbulente omgeving. Soms is het moeilijk de goede koers te vinden of te houden, waardoor iedereen onrustig wordt en de doorstroom van het werk stokt. Of is de organisatie uit haar jas aan het groeien en moet het werk anders georganiseerd worden.

Herkenbaar?

Bewustwording is de eerste stap naar inzicht. En inzicht geeft ruimte om nieuwe keuzes te maken en actie te ondernemen. Complexe problemen worden zo behapbare vraagstukken. Van daaruit kan de ontwikkeling van mens en organisatie verder vorm krijgen.

Benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt!

Je reactie