mensenwerk

marjorie@mens-en-werk.net 06 5120 5055 LinkedIn

+ menu

ontwikkeling van mens en organisatie

Bestemming bereikt? De reis gaat verder

11 januari 2018

Het bureau van Joris is de laatste tijd sterk gegroeid en bestaat inmiddels uit een kleine 50 eigenwijze professionals. Maar in plaats van dat ze lekker aan het werk zijn, ontstaat er allerlei gedoe tussen mensen. Joris moet steeds vaker scheidsrechter spelen. Hij merkt dat hij daar steeds minder zin in heeft en baalt ervan. Vraagt zich zelfs af of hij er maar niet mee moet stoppen en een andere baan moet gaan zoeken.

Hij lijkt wel wat op een middeleeuwse held die net met zijn metgezellen terug is van een groot avontuur. Een reis vol ontberingen en kameraadschap. En dan zit hij nu weer hoog en droog in een kasteel, in zijn eentje met een pot bier voor zich op tafel en een bord eten voor zijn neus. Hij hangt als een soort gestrande ridder een beetje somber aan tafel en geeft vanaf de zijlijn orders.

Bestemming bereikt, en nu?

De medewerkers van Joris lopen met hun ziel onder hun arm. Ze proberen zich nuttig te maken in de nieuwe situatie maar weten niet goed hoe. Ze lopen elkaar in de weg, nemen elkaar de maat en lopen te kissebissen over wat belangrijk is en wat niet. Ze hebben heimwee naar het verleden en missen Joris als bevlogen roerganger. Willen weer samen op pad, er écht toe doen in de buitenwereld.

En dat is precies wat Joris zelf ook mist. Het bestaansrecht van het bureau hebben ze bewezen, maar hoe gaan ze verder? Ze missen een helder doel, een richting, een gevoel van ‘samen de schouders eronder’. Hebben het ‘waartoe, wat en hoe’ niet meer helder.

Nieuwe bestemming invoeren

Een waarheid als een koe: als richting ontbreekt, ontstaat er altijd gedoe in een organisatie. Je hebt dan namelijk geen houvast. Je weet niet of en wanneer je het goed doet, en dus ook niet wanneer je in moet grijpen en bij moet sturen. Het werk stroomt niet meer, maar loopt vast of raakt op drift. Mensen raken hun oriëntatie kwijt.

Het is dan hoog tijd om in actie te komen.

Het belangrijkste ankerpunt van een organisatie is de ‘bedoeling’, het ‘waartoe’ van een organisatie. Wat wil je bereiken, hoe wil je bijdragen aan de maatschappij? Wie zijn jullie klanten en stakeholders, wat willen die eigenlijk van je? Wat vinden ze belangrijk, wat doet ertoe voor ze?

Als het ‘waartoe’ eenmaal helder is, komen vragen over het ‘wat’ en het ‘hoe’ aan de orde. Welke activiteiten moet je ondernemen om op je bestemming aan te komen? Hoe ga je het werk organiseren? Wat en wie heb je daarvoor nodig? Wat zijn de leidende principes en waarden volgens welke jullie willen werken?

Door samen met je mensen het ‘waartoe, wat en hoe’ te onderzoeken wordt duidelijk wat er moet gebeuren om het weer te laten stromen. Ontstane blokkades kunnen worden opgeruimd, nieuwe afspraken gemaakt. Er ontstaat richting en ruimte om weer met elkaar te werken aan waar het eigenlijk om gaat.

De reis gaat verder!

Hulp nodig bij het bepalen van je volgende bestemming?

Neem contact op